Prirodne znanosti i zdravlje

Mi savjetujemo razne klijente u zdravstvenom sektoru, uključujući bolnice, domove zdravlja, ljekarne i veledrogerije i zdravstvene osiguravatelje. Također savjetujemo niz inovativnih farmaceutskih, medicinskih i biotehnoloških tvrtki, kao i investitore u tom sektoru.

Naša usluga temelji se na:

 • stručnoj pravnoj spoznaji
 • dubokom poznavanju industrije i praktičnom razumijevanju
 • pružanju podrške u svim fazama ciklusa proizvoda od inovacije do financiranja, razvoja proizvoda, eksploatacije, nadzora i provedbe
 • praćenju regulatornog i pravnog okvira u sektoru
 • mogućnostima savjetovanja klijenata na pitanjima iz tržišnog natjecanja,
 • iskustvu u korporativnim i komercijalnim transakcijama za farmaceutske, biotehnološke i venture capital tvrtke uključujući na pitanjima vezano uz tržište kapitala, M&A, licenciranje transfer tehnologije, regulatorniapitanja i pitanja privatnosti , R&D suradnje, kliničkih ispitivanjima, marketinških aranžmana, sporova oko žigova i patentnih sporova te vezano uz odgovornost za proizvod.

Uz savjetovanje o gore navedenim pitanjima također smo tu kako bi svakodnevno ponudili pomoć oko:

 • sporazuma vezano uz klinička ispitivanja
 • ugovora o distribuciji i marketingu
 • oglašavanja
 • žigova
 • cijena i naknade troškova
 • pitanja radnog prava
 • IT i outsourcinga
 • ekoloških pitanja
 • poreznog savjetovanja.